Mga katangian ng pilipino

Ayon kay Almario, ang bugtong ay isang anyo ng tula na nagpapakita ng talim ng pangmasid.

Mga katangian ng pilipino

Ano pa ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan? Pagpapahalaga Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan at itinatangi natin sila.

Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba. Maraming pamilya ang may espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina o Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga sa magulang.

Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata. Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga: Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

Sabihin ito sa kanila. Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo. Pag-agapay Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya. Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag. Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.

Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis kamag-anak, kaibigan, kapitbahayo humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, o tagapangalaga ng kalusugan.

Search This Blog

Tumawag sa isang crisis hotline o minister. Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo. Matutong magsama-sama bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Maliligtasan ng pamilya ang kahit pinakamahirap na problema. Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho o pagkataas sa tungkulinkasal, kamatayan o pagreretiro--ay laging stressful.

Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin at isa-isang asikasuhin ito. Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

Mga katangian ng pilipino

Komunikasyon Gaano man kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon. Kailangang may makahati tayo sa ating mga kaisipan at damdamin.

Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito. Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay. Sabihing isa-isa ang problema.Anu-ano ang mga katangian ng isang tunay na kaibigan? What are the characteristics of a true friend? Batay sa mga pananaliksik, pag-aaral, pagsisiyasat, opniyon, anekdota, at iba pang literaturang gawa ng mga eksperto, na nakaugnay sa mga panlipunan o pangunahing kaugalian, kasama na rin ang pagkatao, identidad, at katangian ng mga Pilipino, natagpuan na ang .

Mga Magagandang Kaugalian ng mga Pilipino. Maraming katangian ang mga Pilipino na dapat ipagmalaki. Ang mga sumusunod ay deskripsyon kung paano at kailan nila ipinakikita ang mga3/5(4).

Ito ang pinaka-karaniwang maririnig mo na reklamo o batikos ng mga taga-ibang relihiyon tungkol sa ating pananampalataya. Bakit kuno may mga larawan tayo eh ayon sa nakasulat sa Exodo 20 ay bawal ang paggawa ng anumang larawan at ang pagsamba sa mga ito.

Answered questions This tag contains answered questions. 10 katangian ng dapat taglayin ng mga manlalalaro? 10 katangiang dapat taglayin ng mga manlalaro? 10 laro na ginagamitan ng bola? An example of words (tagalog)?

Ang aking mga magulang? Ang aking paaralan?

Mga katangian ng pilipino

Isa akong guro, kung kaya't para sa aking panimulang sulatin sa aking pagsali sa Pinoy Top Ten, naisipan kong itala ang Sampung Katangiang taglay ang ating lahing Pilipino na aking ipinagmamalaki.

Naging leksyon na namin ito ng aking mga estudyante noon pang unang markahan pa lamang.

Untitled Document